Privacyverklaring

De Groene Zaak heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen.
Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van De Groene Zaak met persoonlijke informatie omgaan.
 1. Alle gegevens die door De Groene Zaak worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.
  De informatie die u aan De Groene Zaak geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
 2. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door De Groene Zaak is het kunnen afleveren, afhandelen van bestellingen van onze bezoekers en het kunnen verlenen van de daarbij behorende service en garanties.
 3. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
 4. Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.
  Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
 5. Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).
 6. Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de De Groene Zaak behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.
 7. In uitzonderingsgevallen deelt De Groene Zaak informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.
 8. De Groene Zaak gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
 9. De Groene Zaak zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.
 10. Contact opnemen met De Groene Zaak: indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de site van De Groene Zaak of uw ervaringen met onze website, kunt u contact opnemen met:

  De Groene Zaak
  ‘s-Herenstraat 74
  3155 SL  Maasland
  Email: mail@degroenezaak.nl

  U kunt hiervoor ook gebruik maken van het contactformulier
De Groene Zaak © 2017