Behind the Brands

  Behind the Brands! - 15 juni 2013

Er wordt wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd voor iedereen. Toch gaat 1 op de 8 mensen met honger naar bed. Dit zijn vooral boeren en landarbeiders, die nota bene zelf eten produceren. Het wereldwijde voedselsysteem laat hen in de steek. Het wereldwijde voedselsysteem is complex en kent veel spelers, tegelijk weten we dat de grootste voedingsmiddelenbedrijven veel invloed hebben. Hun beleid en werkwijze is een belangrijke factor in hoe voedsel wordt geproduceerd, hoe grondstoffen worden gebruikt en hoe veel de mensen onderaan de keten kunnen meeprofiteren. De Behind the Brands campagne van Oxfam Novib wil het publiek betrekken bij en informeren over hoe het voedsel dat ze eten wordt geproduceerd. Met de ranglijst kan het publiek beleid en beloftes van de bedrijven vergelijken en beoordelen.

In de ranglijst van Behind the Brands zie je hoe de grondstoffen voor de producten van de grootste 10 internationale voedingsmiddelenbedrijven worden verbouwd. Het onderzoek is uitsluitend gebaseerd op openbare bronnen over het beleid van deze bedrijven op de inkoop van landbouwproducten uit ontwikkelingslanden. De tien grootste voedingsmiddelenbedrijven, de 'Big Ten', zijn geselecteerd op basis van hun jaarinkomen en hun positie in de Forbes 2000. Deze lijst wordt jaarlijks vastgesteld op grond van verkoop, activa, winst en marktwaarde.

Hoe werkt de Behind the Brands-scorekaart?

De Behind de Brands-scorekaart vergelijkt en beoordeelt het beleid en de beloftes van de grootste levensmiddelenbedrijven aan de hand van zeven thema’s, van water tot vrouwen. Ook kijkt de kaart naar de eisen die op die thema’s aan toeleveranciers worden gesteld. En de maatregelen die worden genomen om het leven van kleinschalige boeren en de (land)arbeiders te verbeteren. Dit zijn de thema's:

1. Land

Stel: jouw familie heeft een eigen lap grond. Je verbouwt er je eten en woont er met je gezin. Op een dag wordt je land ingepikt voor een bedrijf, zonder overleg of goede vergoeding. Simpelweg omdat die er zelf gewassen op wil verbouwen. Tolereren de Big Ten zulke landrovers in hun handelsketen? De Behind the Brands-scorekaart laat het zien.

2. Vrouwen

Gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Qua loon en qua rechten. Dat is wat miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden nodig hebben om te ontsnappen aan honger en armoede. Hebben de Big Ten beleid om discriminatie aan te pakken? Krijgen vrouwen een eerlijke kans op een goede toekomst? De Behind the Brands-scorekaart geeft het antwoord.

3. Boeren

Waar komt jouw eten vandaan? Wees niet verbaast als het van akkers in ontwikkelingslanden komt. Kleinschalige boeren produceren daar voedsel voor een derde van de wereldbevolking. Zelf lijden ze ondertussen vaak honger. De Big Ten kunnen deze boeren en boerinnen helpen. Maar hebben ze daar beleid voor? Bekijk het op de Behind the Brands-scorekaart.

4. Arbeiders

Voor miljoenen mensen is werken op een boerderij allesbehalve een pretje. Armoede en slechte werkomstandigheden zijn aan de orde van de dag – óók van kinderen. En bij gevaarlijke klussen is er zelden goede bescherming. De Big Ten moeten dit aanpakken. Hebben zij daar beleid voor? Zie het op de Behind the Brands-scorekaart.

5. Klimaat

Langere periodes van droogte. Zwaardere stormen. Hevigere regenval. We kunnen niet om klimaatverandering heen. Met als gevolg: slechtere oogsten. Naar schatting kan de honger in 2050 toenemen tot wel 20 procent. Welk beleid hebben de Big Ten om boeren weerbaar te maken tegen klimaatverandering? Check de Behind the Brands-scorekaart.

6. Transparantie

Wat doen ze precies en welk effect heeft dat? Daarover moeten bedrijven open en eerlijk zijn. Zeker ook de Big Ten. Zij kunnen best vertellen waar zij hun producten en grondstoffen vandaan halen. Welke eisen ze stellen aan hun leveranciers. En hoe hun lobby-activiteiten eruit zien. Maar hoe open zíjn ze hierover? De Behind the Brands-scorekaart geeft antwoord.

7. Water

Mensen hebben water nodig. Om te drinken. Om te wassen. En om landbouw te bedrijven. Dat laatste is goed voor maar liefst 70 procent van al het waterverbruik. Ook in ontwikkelingslanden, waar water op veel plekken schaars is. Zeker dáár moet water op een eerlijke en duurzame manier gebruikt worden. Hebben de Big Ten hier beleid voor? Bekijk het op de Behind the Brands-scorekaart.

Hoe nu verder?

Het beleid van de bedrijven zal niet van de ene op de andere dag verbeteren. De Behind the Brands-ranglijst gaat over grote thema’s en actuele onderwerpen, en om het verschil te maken zullen de bedrijven, het maatschappelijk middenveld en experts met elkaar in debat moeten gaan en blijven. Daarom zal Oxfam, in gesprek met veel verschillende partijen, continu de manier van beoordelen blijven vernieuwen. Hierbij let Oxfam ook op nieuwe inzichten en kennis over hoe bedrijven problemen in hun ketens kunnen aanpakken. En zodra de bedrijven stappen zetten waardoor de scores veranderen zal Oxfam gedurende de campagne de scorekaart actualiseren. Over de hele wereld zijn consumenten op zoek naar informatie zodat ze bewuster keuzes kunnen maken over het eten dat ze kopen. Oxfam wil samen met hen bedrijven aanspreken, via Twitter, Facebook en andere kanalen. Zodat de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en meer doen om ervoor te zorgen dat iedereen, elke dag, voldoende te eten heeft.

Kijk op Behind the Brands en zie wat de score is van jouw favoriete merken.
De Groene Zaak © 2017