Plastic Whale

  Plastic Whale

Plastic Whale zoekt mensen en organisaties die niet denken in problemen, maar in oplossingen. Die onderdeel willen zijn van een fantastische uitdaging: het bouwen van een boot van plastic afval die door NL gaat varen. Die willen bijdragen aan de oplossing van de Plastic Soep!

Achtergrond

In de oceanen drijft een enorme berg plastic afval, twee keer zo groot als de Verenigde Staten. Deze plastic soep is een van de grootste, maar ook een van de meest onzichtbare afvalverzamelingen op aarde. De miljoenen kilo's plastic die in de oceanen drijven, bedreigen niet alleen het milieu, maar ook de gezondheid van mens en dier. In het plastic zitten giftige stoffen. Het probleem is dat plastic niet vergaat. Het breekt af in minuscule stukjes, die onderdeel van het water gaan uitmaken. Uiteindelijk komen die deeltjes in de voedselketen terecht, dus ook in de vissen die de mens weer eet. Of ze zakken naar de bodem, waar ze dan blijven liggen.

De uitdaging

De uitdaging is eenvoudig te omschrijven, maar minder eenvoudig om uit te voeren: een boot van plastic afval bouwen. En met de boot door Nederland reizen. De planning is zeer ambitieus: in juni ligt de boot in het water, in juli en augustus trekt de boot door NL.
Het doel van de uitdaging is in eerste instantie Nederland bekendmaken met de Plastic Soep en de schadelijke gevolgen daarvan. Maar het is vooral een eerste stap naar veel meer acties. Want Plastic Whale wil vooral oplossingen ontwikkelen en/of promoten.

Hoe?

Marius Smit van Plastic Whale heeft het startschot gegeven van deze actie. Maar wil deze uitdaging slagen dan zullen consumenten, bedrijven en organisaties mee moeten doen, van deze actie hún actie maken. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld door het inzamelen van plastic afval, het bedenken van een route, het bouwen van de boot of door sponsoring.

Meedoen

Meedoen kan: op plasticwhale.org kan je je aanmelden!
De Groene Zaak © 2017