Craft Resource Center

  Craft Resource Center

Kolkata (voorheen Calcutta) is een stad met 15 miljoen inwoners. De strijd om het bestaan is er hard. Veel mensen vallen buiten de boot: ze hebben geen vast inkomen en weinig kans op werk. Desondanks blijven er mensen van het platteland naar de grote stad trekken, in de hoop op een beter leven. Zij belanden in één van de vele sloppenwijken van Kolkata.

Ontwikkeling

Craft Resource Center ondersteunt vele kleinschalige producentgroepen, en richt zich daarbij veelal op vrouwen. Op het kantoor is het een komen en gaan van producenten met hun materialen, halffabricaten en eindproducten. De meeste producten komen na productieprocessen bij een combinatie van groepen tot stand: Craft Resource Center brengt op deze manier technieken en vakmanschappen samen. De organisatie biedt de producenten continuïteit en helpt hen bij het versterken van de groep en de aanschaf van materialen. Als er voldoende werk is, kunnen de producenten twee à drie keer het minimumloon in West-Bengalen verdienen. Ander voordeel: Craft Resource Center betaalt vooruit, én op tijd.

Rol Fair Trade Original

Fair Trade Original ondersteunt Craft Resource Center sinds de beginfase; dit motiveerde nieuwe producentgroepen zich aan te sluiten. Fair Trade Original plaatste belangrijke orders, bracht de organisatie in contact met consultants en gaf met grote regelmaat 'on the job' trainingen over onder andere kwaliteit en wetgeving. In 2008 bezocht een lederwarenexpert Craft Resource Center en de drie lederwaren producentgroepen, en gaf adviezen op het gebied van productverbetering. Sindsdien wordt er verder in de leerketen aan gewerkt om te komen tot betere omstandigheden voor mens en milieu.

Toekomst

In mei 2009 presenteerde Craft Resource Center haar eigen merk Fair & Square. Via dit merk wil het bedrijf met haar kwaliteitsproducten op zoek naar nieuwe markten. De organisatie werkt met designers uit binnen- en buitenland om het concept verder uit te werken. Ook richt de verkoopafdeling zich sinds kort op relatiegeschenken, een zeer snel groeiende markt in India. Al zijn klanten door de economische recessie een stuk voorzichtiger, met haar actieve marktbenadering is Craft Resource Center optimistisch over de toekomst.
De Groene Zaak © 2017