Dhaka Handicrafts

  Dhaka Handicrafts

Dhaka Handicrafts voorziet in werkgelegenheid op het platteland van Bangladesh, waar 30% van de mensen onder de armoedegrens leeft. De armoede wordt onder andere veroorzaakt door een slechte infrastructuur en lage opleidingsgraad. Zo helpen meisjes mee in het huishouden en gaan niet of nauwelijks naar school. Dhaka Handicrafts betaalt waar nodig schoolgeld, voor meisjes in het bijzonder. De werkgelegenheid die Dhaka Handicrafts creëert, weerhoudt mensen ervan naar de grote stad te trekken. De trek naar de stad eindigt in veel gevallen in een sloppenwijk, waar men niet beter af is.

Ontwikkeling

De producenten met wie Dhaka Handicrafts werkt, zijn georganiseerd in 40 groepen met in totaal 1800 aangesloten families/gezinnen. De producenten zijn voor 80% vrouwen. Dhaka Handicrafts werkt met hen aan productontwikkeling en kwaliteit, zorgt voor regelmatige afname van de producten en stimuleert bewustwording over de fairtrade werkwijze. De vrouwen kunnen een zwangerschapsuitkering aanvragen en er is een rampenfonds in geval van bijvoorbeeld overstromingen. De ambitie van veel vrouwen is om minder afhankelijk te worden van Dhaka Handicrafts en als kleine zelfstandige een bedrijfje op te bouwen.

Rol Fair Trade Original

De afname van producten door fairtrade organisaties levert de productiegroepen voor 7 à 8 maanden werk. Naast meer algemene bedrijfsadviezen gaf Fair Trade Original ondersteuning op het gebied van onder andere kwaliteit, verpakken voor export, productieplanning en design. Fair Trade Original droeg financieel bij aan een training over de rechten van vrouwen, waaraan vrouwen én mannen hebben deelgenomen. Door de trainingen krijgen de vrouwen meer zelfbewustzijn. Ze beslissen mee in familiezaken en zijn in staat hun mening te geven in de samenleving.

Toekomst

Zowel op de lokale als op de exportmarkt neemt de concurrentie toe. De kosten voor levensonderhoud en grondstoffen stijgen. Om in de markt te blijven, investeert Dhaka Handicrafts in eigentijdse productontwikkeling en promotie. Om de producenten alternatieve inkomsten te bieden, schaft Dhaka Handicrafts geiten aan. Die worden in de dorpen vetgemest en vervolgens verkocht. De organisatie heeft bovendien een houtprogramma opgezet. De palmen die in de producten worden verwerkt, raken namelijk uitgeput. Ook stimuleert men de verbouw van andere gewassen.

Producten van Dhaka Handicrafts die u bij ons kunt kopen:

De Groene Zaak © 2017